Хемодиализата е най-често се прави в „диализен център“ – лечебно заведение (отделение на болница или самостоятелно) с персонал от високо квалифицирани лекари, медицински сестри и техници, които се грижат за пациента. По време на целия хемодиализен сеанс те наблюдават всеки пациент и проследяват резултатите от лечението. В диализния център лечението обикновено се провежда през ден, три пъти седмично в продължение на три до пет часа на всяка сесия.

Call Now Button