Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за доставка на медицински изделия за нуждите на „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД”.

Моля, за Вашето внимание и запознаване със приложените по-долу документи!

Решение за прекратяване на процедура по обществена поръчка;
 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

Технически спецификации

Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка:

 1. Образец 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата;
   
 2. Образец 2 – Административни сведения;
   
 3. Орбазец 3 – Декларация – по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
   
 4. Образец 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
   
 5. Образец 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
   
 6. Образец 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
 7. Образец 6 – 1 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
   
 8. Образец 8 – Справка – Декларация за изпълнени договори с предмета на поръчката;
 9. Образец 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
 10. Образец 10 – Заявление за получаване на достъп до документацията за участие;
 11. Покана за допълване на оферта;
 12. Технически спецификации и изисквания;
   
 13. Приложение 2 – Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет;
   
 14. Приложение 2-1 – Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет;
 15. Приложение 3 – Техническо предложение медицински изделия;
 16. Приложение 4 – Ценово предложение на лекарствени продукти;
   
 17. Приложение 5 – Договор за възлагане на обществена поръчка;
   
 18. Приложение 6 – Образец рамково споразумение;
   
 19. Изтегли всички документи!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button