Category Archives: За Пациенти

Какво е център по хемодиализа?

Хемодиализата е най-често се прави в „диализен център“ – лечебно заведение (отделение на болница или самостоятелно) с персонал от високо квалифицирани лекари, медицински сестри и техници, които се грижат за пациента. По време на целия хемодиализен сеанс те наблюдават всеки пациент и проследяват резултатите от лечението. В диализния център лечението обикновено се провежда през ден, три […]

Какво е перитонеална диализа?

Перитонеална диализа (PD) също филтрира кръвта, но вместо да се използва изкуствен бъбрек се използва една тънка мембрана в човешкото тяло (перитонеума), която обвива коремната кухина и разположените в нея органи. Непосредствено под перитонеума преминават голям брой кръвоносните съдове. При този тип лечение в коремната кухина се въвежда течност, наричана диализат, чийто химични свойства позволяват токсините […]

Трансплантация на бъбрек

Бъбречната трансплантация не означава излекуване. Това е метод на лечение, който изисква ангажимент през целия живот (ежедневно приемане на лекарства и проследяване от специалист по бъбречни болести). Трансплантацията се счита за  „златен стандарт“, защото тя е лечение, което дава възможност на пациента да живее с най-близо до „нормална“ бъбречна функция. Тя е основана на хирургична процедура (операция), […]

Как функционират бъбреците

Нека се опитаме да си представим какво би станало, ако престанем да очистваме питейната вода поради липса на пречиствателна станция. Със сигурност всички, ползващи тази питейна вода ще се разболеем в кратък период от време. Въпреки, че ние не го осъзнаваме, нашето здраве зависи от това как пречиствателната станция вградена в нашето тяло си върши […]

Информирано съгласие – медицински процедури

Информирано съгласие за медицински и хирургически процедури Уважаема/и/ Госпожо /Господине/, Вие имате право като пациент или Ваш законен представител да бъдете информиран за състоянието си и за препоръчителните диагностични или хирургически процедури, които ще се прилагат. Разясненията нямат за цел да Ви безпокоят. Те  представляват опит да бъдете добре информиран, така че да може да […]

Информирано съгласие – хемодиализа

Информация за пациента (родителя/настойника/попечителя) ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА При силно намалена бъбречна функция (краен стадий на хронично бъбречно заболяване) Вашите бъбреци не са в състояние да очистят организма Ви от отпадните продукти на обмяната на веществата (урея, креатинин, електролити, а също и вода). В този стадий на вашето заболяване е необходимо да провеждате диализно лечение. Една от формите […]

Call Now Button