централен офис СОФИЯ

Централният офис на диализните центрове
Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД 

Екип
Сердар Ераслан
Д-р Валери Цеков д.м. – Изпълнителен директор

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Адрес
1407 София, район Лозенец, бул. Черни връх 32Г, ет. 3.

Как да стигнете до нас

ФОРМА ЗА КОНТАКТ