ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД”

Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ [...]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ

Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ [...]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение [...]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ