20.06.2014

На 20 юни т.г. управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Румяна Тодорова, и подуправителят на институцията – д-р Динчо Генев, се срещнаха с представители на големи български и чуждестранни компании и фирми, които обезпечават провеждането на хемозиализа у нас. Сред присъстващите бяха д-р Карел ван Билдербеек (Dutchmed – Холандия), д-р Хорст Щюел ( B.Braun Medical – Германия), представители на „Фрезениус Медикъл Кеър България“ и на Фърст Диализис Сървисиз България.

На срещата бяха обсъдени проблемите, които пречат на нормалната работа на бизнеса в този сектор. На първо място бе поставен акцент върху качеството на диализата у нас. Неефективно проведената диализа означава още диализи за пациента и допълнително лечение заради настъпилите усложнения. Неефективната диализа значително намалява качеството и продължителността на живота на пациентите с бъбречна недостатъчност, изтъкнаха участниците в срещата. Лоша материална база, некачествени консумативи, недобре подбрани медикаменти и неточни контролни лабораторни изследвания са сред причините хората, които имат нужда от диализа, да предпочитат частните центрове, в които получават по-качествена медицинска помощ в сравнение с диализните центрове в държавните болници. Като първа стъпка, ще бъде направен анализ на пациентите, нуждаещи се от диализа, преминали през държавните или частните центрове, заяви управителят на НЗОК. Анализът ще даде реална представа за това къде предпочитат те да провеждат процедурата и ще доведе до по-справедливо преразпределение на средствата, предвидени за целта.

НЗОК трябва да търси най-качествена услуга на най-добра цена заявиха представителите на бизнеса, участвали в срещата. НЗОК трябва да сключва договори само с тези диализни центрове, които отговарят на критериите за качество е мнението и на ръководството. Сегашната правна база не предоставя на НЗОК ефективен механизъм за контрол на качеството на услугата, която тя заплаща за здравноосигурените лица.
Законови промени, които да дадат равнопоставеност на частните диализни центрове с тези, които функционират в държавните болници, и промяна на медицинския стандарт за диализа бяха предложенията, около които се обединиха участниците в срещата. В стандартите сега се залагат предимно количествени, а не качествени критерии. Необходимо е да се търси добрият краен резултат от лечението, а здравната каса да има възможност да заплаща само за качествени услуги. Участниците в срещата бяха категорични, че те застават зад всяка инициатива на НЗОК да бъде намерен механизъм с ясни критерии за контрол, чрез който да може да се следи качеството на услугата.
Средствата, предвидени за хемодиализа, са достатъчни, подчертаха представителите на чуждестранния бизнес, но липсва ефективна организация и контрол при провеждането на лечението. Средства, получените за извършени хемодиализни процедури следва да се ползват само за тази дейност, а не да се разпределят от болничните директори за други цели.


В отговор на това управителят на НЗОК подчерта: „Подкрепям всички инициативи, свързани с качеството и се присъединявам към мнението, че е нужна по-голяма дисциплина в тази насока, защото именно това е, което ни липсва“.

Call Now Button